Tugas 4


TUGAS KODE BUKU DEPAN

outin

Private Sub cmdlagi_wiyah_Click()

txtkodebuku_wiyah.SetFocus

txtkodebuku_wiyah.Text = “”

txtjudulbuku_wiyah.Text = “”

txtpengarang_wiyah.Text = “”

txttahunterbit_wiyah.Text = “”

txtpenerbit_wiyah.Text = “”

txtharga_wiyah.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdbatal_wiyah_Click()

txtkodebuku_wiyah.SetFocus

txtkodebuku_wiyah.Text = “”

txtjudulbuku_wiyah.Text = “”

txtpengarang_wiyah.Text = “”

txttahunterbit_wiyah.Text = “”

txtpenerbit_wiyah.Text = “”

txtharga_wiyah.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdkeluar_wiyah_click()

End

End Sub

Private Sub Cmdproses_wiyah_Click()

Dim S As String

txttahunterbit_wiyah.Text = “20” & Mid(txtkodebuku_wiyah.Text, 5, 2)

S = Left(txtkodebuku_wiyah.Text, 3)

If S = “SIM” Then

txtjudulbuku_wiyah.Text = “Sistem Informasi”

txtpengarang_wiyah.Text = “Fadiya ulfa”

ElseIf S = “EDP” Then

txtjudulbuku_wiyah.Text = “Elektronik Data Procesing”

txtpengarang_wiyah.Text = “Nurul Agustina”

ElseIf S = “MNJ” Then

txtjudulbuku_wiyah.Text = “Manajemen”

txtpengarang_wiyah.Text = “Riyan Hidayat”

ElseIf S = “CDR” Then

txtjudulbuku_wiyah.Text = “Corel Draw”

txtpengarang_wiyah.Text = “Siti Nurkhotimah”

ElseIf S = “RPL” Then

txtjudulbuku_wiyah.Text = “Rekaya Perangkat Lunak ”

txtpengarang_wiyah.Text = “Winda erlianti”

End If

S = Mid(txtkodebuku_wiyah.Text, 8, 1)

If S = “A” Then

txtpenerbit_wiyah.Text = “Andi Offset Yogyakarta”

txtharga_wiyah.Text = “75900”

ElseIf S = “I” Then

txtpenerbit_wiyah.Text = “Indah Surabaya”

txtharga_wiyah.Text = “62000”

ElseIf S = “S” Then

txtpenerbit.Text = “Salemba Empat”

txtharga.Text = “42000”

ElseIf S = “E” Then

txtpenerbit.Text = “Elek Media Komputindo”

txtharga.Text = “53000”

ElseIf S = “M” Then

txtpenerbit_wiyah.Text = “Maxicom”

txtharga_wiyah.Text = “83000”

End If

End Sub

 

TUGAS KODE BUKU TENGAH

in out

Private Sub cmdproses_click()

Dim s As String

txttahun.Text = “20” & Right(txtkb.Text, 2)

s = Left(txtkb.Text, 1)

If s = “A” Then

txtpenerbit.Text = “andi offset yogyakarta”

txthg.Text = “75900”

ElseIf s = “I” Then

txtpenerbit.Text = “indah surabaya”

txthg.Text = “62000”

ElseIf s = “S” Then

txtpenerbit.Text = “salemba empat”

txthg.Text = “42000”

ElseIf s = “E” Then

txtpenerbit.Text = “elekmedia komputindo”

txthg.Text = “53000”

ElseIf s = “M” Then

txtpenerbit.Text = “Maxicom”

txthg.Text = “83000”

End If

s = Mid(txtkb.Text, 3, 3)

ElseIf s = “CDR” Then

txtp.Text = “tri indah sari”

txtjb.Text = “corel draw”

End If

End Sub

 

Private Sub cmdlg_click()

txtkb.SetFocus

txtkb.Text = “”

txtjb.Text = “”

txtp.Text = “”

txtpenerbit.Text = “”

 

txthg.Text = “”

txttahun.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdbatal_click()

txtkb.SetFocus

txtkb.Text = “”

txtjb.Text = “”

txtp.Text = “”

txtpenerbit.Text = “”

txthg.Text = “”

txttahun.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdkeluar_clicK()

End

End Sub

If s = “SIM” Then

 

txtp.Text = “andra setiawan”

 

txtjb.Text = “sistem informasi manajemen”

 

ElseIf s = “EDP” Then

 

txtp.Text = “desi istiqomah”

 

txtjb.Text = “elektronik data procesing”

 

ElseIf s = “RPL” Then

 

txtp.Text = “ernita sari”

 

txtjb.Text = “rekayasa perangkat lunak”

 

ElseIf s = “MNJ” Then

 

txtp.Text = “sandy fitrajaya”

 

txtjb.Text = “manjemen”

 

 

BUKU COMBO

in out

 

Private Sub cbokode_Change()

End Sub

Private Sub cmdbatal_Click()

cbokode_wiyah.SetFocus

cbokode_wiyah.Text = “”

txtjb_wiyah.Text = “”

txtpg_wiyah.Text = “”

txttt_wiyah.Text = “”

txtpn_wiyah.Text = “”

txth_wiyah.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub cmdlagi_Click()

cbokode_wiyah.SetFocus

cbokode_wiyah.Text = “”

txtjb_wiyah.Text = “”

txtpg_wiyah.Text = “”

txttt_wiyah.Text = “”

txtpn_wiyah.Text = “”

txth_wiyah.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdproses_Click()

Dim s As String

txttt_wiyah.Text = “20” & Right(cbokode_wiyah.Text, 2)

s = Mid(cbokode_wiyah.Text, 3, 3)

If s = “SIM” Then

txtjb_wiyah.Text = “Sistem Informasi Manajemen”

ElseIf s = “EDP” Then

txtjb_wiyah.Text = “Elektronik Data Processing”

ElseIf s = “MNJ” Then

txtjb_wiyah.Text = “Manajemen”

ElseIf s = “CDR” Then

txtjb_wiyah.Text = “Corel Draw”

ElseIf s = “RPL” Then

txtjb_wiyah.Text = “Rekayasa Perangkat Lunak”

End If

s = Left(cbokode_wiyah.Text, 1)

If s = “A” Then

txtpg_wiyah.Text = “desi istiqomah”

txth_wiyah.Text = “75900”

txtpn_wiyah.Text = “Andi Offset Yogyakarta”

ElseIf s = “I” Then

txtpg_wiyah.Text = “Imam Tarmizi”

txth_wiyah.Text = “620000”

txtpn_wiyah.Text = “Indah Surabaya”

ElseIf s = “S” Then

txtpg_wiyah.Text = “Valentina Mariana adiwinanti”

txth_wiyah.Text = “42000”

txtpn_wiyah.Text = “Salemba Empat”

ElseIf s = “E” Then

txtpg_wiyah.Text = “Ryan Suhandi”

txth_wiyah.Text = “53000”

txtpn_wiyah.Text = “Elek Media Komputindo”

ElseIf s = “M” Then

txtpg_wiyah.Text = “Sinta Umpu Singa”

txth_wiyah.Text = “83000”

txtpn_wiyah.Text = “Maxicom”

End If

txth_wiyah.SetFocus

End Sub

Private Sub Form_Load()

cbokode_wiyah.AddItem “A-SIM-01”

cbokode_wiyah.AddItem “I-EDP-02”

cbokode_wiyah.AddItem “S-MNJ-03”

cbokode_wiyah.AddItem “E-CDR-04”

cbokode_wiyah.AddItem “M-RPL-05”

End Sub


 

TUGAS ENTRI LAPTOP APPLE

outin

Private Sub cbokode_wiyah_Click()

Dim merk, satuan As String

Select Case cbokode_wiyah.Text

Case “Apple MC965 MacBook Air”

merk = “Apple MacBook Air MC965”

satuan = “12800000”

Case “Apple MC966 MacBook Air”

merk = “Apple MacBook Air MC966”

satuan = “15800000”

Case “Apple MC968 MacBook Air”

merk = “Apple MacBook Air MC968”

satuan = “9900000”

Case “Apple MC969 MacBook Air”

merk = “Apple MacBook Air MC969”

satuan = “11900000”

Case “Apple MC700 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC700”

satuan = “10800000”

Case “Apple MC721 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC721”

satuan = “15900000”

Case “Apple MC723 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC723”

satuan = “19300000”

Case “Apple MC724 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC724”

satuan = “13700000”

Case “Apple MC311 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC311”

satuan = “24200000”

Case “Apple MC313 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC313”

satuan = “11900000”

Case “Apple MC314 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC314”

satuan = “14700000”

Case “Apple MC318 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC318”

satuan = “17600000”

Case “Apple MC322 MacBook Pro”

merk = “Apple MacBook Pro MC322”

satuan = “21300000”

Case “Apple MC965 MacBook Air”

merk = “Apple MacBook Air MC965”

satuan = “12800000”

Case “Apple MC966 MacBook Air”

merk = “Apple MacBook Air MC966”

satuan = “15800000”

End Select

txtmrt_wiyah.Text = merk

txths_wiyah.Text = satuan

txtjj_wiyah.SetFocus

End Sub

Private Sub cmdkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub cmdlagi_Click()

cbokode_wiyah.SetFocus

txtmrt_wiyah = “”

txths_wiyah = “”

txtjj_wiyah = “”

txthp_wiyah = “”

txtds_wiyah = “”

txttb_wiyah = “”

End Sub

Private Sub txtjj_wiyah_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

txthp_wiyah.SetFocus

txthp_wiyah.Text = Val(txths_wiyah.Text) * Val(txtjj_wiyah.Text)

End If

Select Case txthp_wiyah.Text

Case Is > 140000000

txtds_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) * 0.15

Case Is > 135000000

txtds_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) * 0.1

Case Is > 130000000

txtds_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) * 0.5

Case Is > 125000000

txtds_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) * 0.2

End Select

txttb_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) – Val(txtds_wiyah.Text)

End Sub

Private Sub cmdproses_Click()

txthp_wiyah.Text = Val(txths_wiyah.Text) * Val(txtjj_wiyah.Text)

Select Case txthp_wiyah.Text

Case Is > 140000000

txtds_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) * 0.15

Case Is > 135000000

txtds_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) * 0.1

Case Is > 130000000

txtds_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) * 0.5

Case Is > 125000000

txtds_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) * 0.2

End Select

txttb_wiyah.Text = Val(txthp_wiyah.Text) – Val(txtds_wiyah.Text)

End Sub

Private Sub Form_Load()

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC965 MacBook Air”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC966 MacBook Air”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC968 MacBook Air”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC969 MacBook Air”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC700 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC721 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC723 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC724 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC311 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC313 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC314 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC318 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC322 MacBook Pro”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC965 MacBook Air”

cbokode_wiyah.AddItem “Apple MC966 MacBook Air”

End Sub

 

TUGAS KODE TIKET

inout

Private Sub cmdproses_click()

Dim S As String

S = (txtkt.Text)

If S = “MUT2212” Then

txtht.Text = “23000”

txtjk.Text = “MUTIARA”

txtjb.Text = “17.00”

txtjt.SetFocus

ElseIf S = “BIM2212” Then

txtht.Text = “50000”

txtjk.Text = “BIMA”

txtjb.Text = “16.00”

txtjt.SetFocus

ElseIf S = “EKO2212” Then

txtht.Text = “35000”

txtjk.Text = “EKONOMI”

txtjb.Text = “19.00”

txtjt.SetFocus

ElseIf S = “SEN2212” Then

txtht.Text = “75000”

txtjk.Text = “SENJA”

txtjb.Text = “20.00”

txtjt.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub txtjt_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

Dim A, B, C As Single

A = txtht.Text

B = txtjt.Text

C = B * A

txttp.Text = C

End If

End Sub

Private Sub Cmdlagi_Click()

txtkt.SetFocus

txtkt.Text = “”

txtht.Text = “”

txtjk.Text = “”

txtjb.Text = “”

txtjt.Text = “”

txttp.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdkeluar_click()

End

End Sub

 

TUGAS ADMIN MAHASISWA

inout

Private Sub cmd_batal_Click()

txt_nama_wiyah.SetFocus

txt_nama_wiyah = “”

txt_npm_wiyah = “”

txt_kelas_wiyah = “”

txt_jurusan_wiyah = “”

txt_program_wiyah = “”

txt_tahun_wiyah = “”

txt_urut_wiyah = “”

txt_pendaftaran_wiyah = “”

txt_pendidikan_wiyah = “”

txt_bangunan_wiyah = “”

txt_total_wiyah = “”

txt_almamater_wiyah = “”

End Sub

Private Sub cmd_keluar_Click()

End

End Sub

Private Sub cmd_lagi_Click()

txt_nama_wiyah.SetFocus

txt_nama_wiyah = “”

txt_npm_wiyah = “”

txt_kelas_wiyah = “”

txt_jurusan_wiyah = “”

txt_program_wiyah = “”

txt_tahun_wiyah = “”

txt_urut_wiyah = “”

txt_pendaftaran_wiyah = “”

txt_pendidikan_wiyah = “”

txt_bangunan_wiyah = “”

txt_total_wiyah = “”

txt_almamater_wiyah = “”

End Sub

Private Sub cmd_proses_Click()

Dim x As String

x = Left(txt_npm_wiyah.Text, 1)

If x = “E” Then

txt_kelas_wiyah.Text = “Eksekutif”

txt_almamater_wiyah.Text = “600000”

txt_bangunan_wiyah.Text = “1250000”

ElseIf x = “R” Then

txt_kelas_wiyah.Text = “Reguler”

txt_almamater_wiyah.Text = “600000”

txt_bangunan_wiyah.Text = “1250000”

End If

txt_tahun_wiyah.Text = “20” & Mid(txt_npm_wiyah.Text, 3, 2)

x = Mid(txt_npm_wiyah.Text, 5, 1)

If x = “1” Then

txt_jurusan_wiyah.Text = “Sistem Informasi”

ElseIf x = “2” Then

txt_jurusan_wiyah.Text = “Managemen Informatika”

ElseIf x = “3” Then

txt_jurusan_wiyah_wiyah.Text = “Managemen dan Komp. Akuntansi”

End If

x = Mid(txt_npm_wiyah.Text, 6, 2)

If x = “01” Then

txt_program_wiyah.Text = “Strata Satu”

txt_pendaftaran_wiyah.Text = “200000”

ElseIf x = “02” Then

txt_program_wiyah.Text = “Diploma Tiga”

txt_pendaftaran_wiyah.Text = “150000”

ElseIf x = “03” Then

txt_program_wiyah.Text = “Diploma Satu”

txt_pendaftaran_wiyah.Text = “150000”

End If

x = Left(txt_npm_wiyah.Text, 1) & Mid(txt_npm_wiyah.Text, 6, 2)

If x = “E” & “01” Then

txt_pendidikan_wiyah.Text = “1900000”

ElseIf x = “E” & “02” Then

txt_pendidikan_wiyah.Text = “1650000”

ElseIf x = “E” & “03” Then

txt_pendidikan_wiyah.Text = “1350000”

ElseIf x = “R” & “01” Then

txt_pendidikan_wiyah.Text = “1500000”

ElseIf x = “R” & “02” Then

txt_pendidikan_wiyah.Text = “1250000”

ElseIf x = “R” & “03” Then

txt_pendidikan_wiyah.Text = “1250000”

End If

txt_urut_wiyah = Right(txt_npm_wiyah.Text, 3)

txt_almamater_wiyah.SetFocus

Private Sub txt_almamater_wiyah_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

txt_nama_wiyah.SetFocus

txt_total_wiyah.Text = Val(txt_pendaftaran_wiyah.Text) + Val(txt_pendidikan_wiyah.Text) + Val(txt_bangunan_wiyah.Text) + Val(txt_almamater_wiyah.Text)

End If

End Sub

 

TUGAS PT PULANG PETANG

in out

Private Sub cmdkeluar_Click()

End

End Sub

Private Sub cmdlagi_Click()

txtnama_wiyah.SetFocus

txtnama_wiyah.Text = “”

txtnik_wiyah.Text = “”

txtgol_wiyah.Text = “”

txtkode_wiyah.Text = “”

txtstatus_wiyah.Text = “”

txttahun_wiyah.Text = “”

txtbagian_wiyah.Text = “”

txtjabatan_wiyah.Text = “”

txtgapok_wiyah.Text = “”

txttunjangan_wiyah.Text = “”

End Sub

txttoga_wiyah.Text = “”

End Sub

Private Sub cmdproses_Click()

Dim s As String

s = Left(txtnik_wiyah.Text, 4)

txttahun_wiyah.Text = “2015”

s = Mid(txtnik_wiyah.Text, 5, 1)

If s = “A” Then

txtgol_wiyah.Text = “A”

txtjabatan_wiyah.Text = “MANAJER”

txtgapok_wiyah.Text = “4000000”

txttunjangan_wiyah.Text = “1025000”

ElseIf s = “B” Then

txtgol_wiyah.Text = “B”

txtjabatan_wiyah.Text = “KA.SEKSI”

txtgapok_wiyah.Text = “3500000”

txttunjangan_wiyah.Text = “975000”

ElseIf s = “C” Then

txtgol_wiyah.Text = “C”

txtjabatan_wiyah.Text = “STAF”

txtgapok_wiyah.Text = “3000000”

txttunjangan_wiyah.Text = “925000”

End If

s = Mid(txtnik_wiyah.Text, 7, 1)

If s = “S” Then

txtkode_wiyah.Text = “S”

txtstatus_wiyah.Text = “SINGLE”

ElseIf s = “M” Then

txtkode_wiyah.Text = “M”

txtstatus_wiyah.Text = “MENIKAH”

ElseIf s = “J” Then

txtkode_wiyah.Text = “J”

txtstatus_wiyah.Text = “JANDA”

ElseIf s = “D” Then

txtkode_wiyah.Text = “D”

txtstatus_wiyah.Text = “DUDA”

End If

s = Right(txtnik_wiyah.Text, 3)

If s = “KEU” Then

txtbagian_wiyah.Text = “ACOUNTING”

ElseIf s = “ADM” Then

txtbagian_wiyah.Text = “Administrasi”

ElseIf s = “SDM” Then

txtbagian_wiyah.Text = “General affair”

ElseIf s = “EDP” Then

txtbagian_wiyah.Text = “IT UNIT”

ElseIf s = “SPM” Then

txtbagian_wiyah.Text = “SECURITY”

End If

txttoga_wiyah.Text = Val(txtgapok_wiyah.Text) + Val(txttunjangan_wiyah.Text)

End Sub

Private Sub cmdbatal_click()

txtnama_wiyah.SetFocus

txtnama_wiyah.Text = “”

txtnik_wiyah.Text = “”

txtgol_wiyah.Text = “”

txtkode_wiyah.Text = “”

txtstatus_wiyah.Text = “”

txttahun_wiyah.Text = “”

txtbagian_wiyah.Text = “”

txtjabatan_wiyah.Text = “”

txtgapok_wiyah.Text = “”

txttunjangan_wiyah.Text = “”

txttoga_wiyah.Text = “”

End Sub

 

TUGAS PENJUALAN LAPTOP ASUS & APPLE

outin

Private Sub Form_Load()

Cbo_Kode.AddItem “Asus A43SA”

Cbo_Kode.AddItem “Asus A43SD”

Cbo_Kode.AddItem “Asus A43SJ”

Cbo_Kode.AddItem “Asus A43TA”

Cbo_Kode.AddItem “Asus N43SL”

Cbo_Kode.AddItem “Apple MD311”

Cbo_Kode.AddItem “Apple MD313”

Cbo_Kode.AddItem “Apple MD313”

Cbo_Kode.AddItem “Apple MD322”

Cbo_Kode.AddItem “Apple MC965”

End Sub

Private Sub Cbo_Kode_Click()

Dim Merk, Satuan As String

Select Case Cbo_Kode.Text

Case “Asus A43SA”

Merk = “Asus A43SA-VX090D”

Satuan = “5500000”

Case “Asus A43SD”

Merk = “Asus A43SD-VX052D”

Satuan = “4500000”

Case “Asus A43SJ”

Merk = “Asus A43SJ-VX792D”

Satuan = “4300000”

Case “Asus A43TA”

Merk = “Asus A43TA-VX034D”

Satuan = “4900000”

Case “Asus N43SL”

Merk = “Asus N43SL-VX264D”

Satuan = “4300000”

Case “Apple MD311”

Merk = “Apple MacBook Pro MD311”

Satuan = “19300000”

Case “Apple MD313”

Merk = “Apple MacBook Pro MD313”

Satuan = “24200000”

Case “Apple MD314”

Merk = “Apple MacBook Pro MD314”

Satuan = “11900000”

Case “Apple MD322”

Merk = “Apple MacBook Pro MD322”

Satuan = “14700000”

Case “Apple MC965”

Merk = “Apple MacBook Air MC965”

Satuan = “21300000”

End Select

Txt_Merk.Text = Merk

Txt_HS.Text = Satuan

Txt_JJ.SetFocus

End Sub

Private Sub Txt_JJ_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txt_HP.SetFocus

Txt_HP.Text = Val(Txt_HS.Text) * Val(Txt_JJ.Text)

End If

Select Case Txt_HP.Text

Case Is > 140000000

Txt_Dc.Text = Val(Txt_HP.Text) * 0.15

Case Is > 135000000

Txt_Dc.Text = Val(Txt_HP.Text) * 0.10

Case Is > 130000000

Txt_Dc.Text = Val(Txt_HP.Text) * 0.5

Case Is > 125000000

Txt_Dc.Text = Val(Txt_HP.Text) * 0.2

End Select

Txt_TB.Text = Val(Txt_HP.Text) – Val(Txt_Dc.Text)

End Sub

Private Sub Cmd_Proses_Click()

Txt_HP.Text = Val(Txt_HS.Text) * Val(Txt_JJ.Text)

Select Case Txt_HP.Text

Case Is > 140000000

Txt_Dc.Text = Val(Txt_HP.Text) * 0.15

Case Is > 135000000

Txt_Dc.Text = Val(Txt_HP.Text) * 0.10

Case Is > 130000000

Txt_Dc.Text = Val(Txt_HP.Text) * 0.5

Case Is > 125000000

Txt_Dc.Text = Val(Txt_HP.Text) * 0.2

End Select

Txt_TB.Text = Val(Txt_HP.Text) – Val(Txt_Dc.Text)

End Sub

Private Sub Cmd_Ulang_Click()

Cbo_Kode.SetFocus

Txt_Merk = “”

Txt_HS = “”

Txt_JJ = “”

Txt_HP = “”

Txt_Dc = “”

Txt_TB = “”

End Sub

Private Sub Cmd_Exit_Click()

End

End Sub

 

 

NPM WIYAH

outin

 

Private Sub bl_Click()

t1_wiyah.SetFocus

t1_wiyah = ” ”

t2_wiyah = ” ”

t3_wiyah = ” ”

t4_wiyah = ” ”

t5_wiyah = ” ”

t6_wiyah = ” ”

End Sub

Private Sub Form_Activate()

t1_wiyah.SetFocus

t1_wiyah.Text = “”

t2_wiyah.Text = “”

t3_wiyah.Text = “”

t4_wiyah.Text = “”

t5_wiyah.Text = “”

t6_wiyah.Text = “”

End Sub

Private Sub t1_wiyah_Keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

t2_wiyah.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub kr_Click()

End

End Sub

Private Sub lg_Click()

t1_wiyah.SetFocus

t1_wiyah = ” ”

t2_wiyah = ” ”

t3_wiyah = ” ”

t4_wiyah = ” ”

t5_wiyah = ” ”

t6_wiyah = ” ”

End Sub

Private Sub ps_Click()

Dim S As String

t5_wiyah.Text = “20” & Left(t2_wiyah.Text, 2)

S = Mid(t2_wiyah.Text, 3, 1)

If S = “1” Then

t3_wiyah.Text = “Sistem Informasi”

t4_wiyah.Text = “Strata Satu”

ElseIf S = “2” Then

t3_wiyah.Text = “Manajemen Informatika”

t4_wiyah.Text = “Diploma Tiga”

ElseIf S = “3” Then

t3_wiyah.Text = “Tehnik Informatika”

t4_wiyah.Text = “Diploma Empat”

ElseIf S = “4” Then

t3_wiyah.Text = “Manajemen & Komp. Akuntansi”

t4_wiyah.Text = “Diploma Dua”

End If

t6_wiyah.Text = Right(t2_wiyah.Text, 5)

End Sub

Private Sub t2_wiyah_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

Dim S As String

t5_wiyah.Text = “20” & Left(t2_wiyah.Text, 2)

S = Mid(t2_wiyah.Text, 3, 1)

If S = “1” Then

t3_wiyah.Text = “Sistem Informasi”

t4_wiyah.Text = “Strata Satu”

ElseIf S = “2” Then

t3_wiyah.Text = “Manajemen Informatika”

t4_wiyah.Text = “Diploma Tiga”

ElseIf S = “3” Then

t3_wiyah.Text = “Tehnik Informatika”

t4_wiyah.Text = “Diploma Empat”

ElseIf S = “4” Then

t3_wiyah.Text = “Manajemen & Komp. Akuntansi”

t4_wiyah.Text = “Diploma Dua”

End If

t6_wiyah.Text = Right(t2_wiyah.Text, 5)

End If

End Sub

 

 

TUGAS TERBILANG

outin

Private Sub batal_Click()

nama_wiyah.SetFocus

nama_wiyah = ” ”

npm_wiyah = ” ”

jurusan_wiyah = ” ”

prodi_wiyah = ” ”

tahun_wiyah = ” ”

nourut_wiyah = ” ”

pendidikan_wiyah = ” ”

terbilang_wiyah.Text = ” ”

End Sub

Private Sub nama_wiyah_Keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

npm_wiyah.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub keluar_Click()

End

End Sub

Private Sub lagi_Click()

nama_wiyah.SetFocus

nama_wiyah = ” ”

npm_wiyah = ” ”

jurusan_wiyah = ” ”

prodi_wiyah = ” ”

tahun_wiyah = ” ”

nourut_wiyah = ” ”

pendidikan_wiyah = ” ”

terbilang_wiyah.Text = ” ”

End Sub

Private Sub proses_Click()

Dim S As String

tahun_wiyah.Text = “20” & Left(npm_wiyah.Text, 2)

S = Mid(npm_wiyah.Text, 3, 1)

If S = “1” Then

jurusan_wiyah.Text = “Sistem Informasi”

ElseIf S = “2” Then

jurusan_wiyah.Text = “Tehnik informasi”

ElseIf S = “3” Then

jurusan_wiyah.Text = “Manajemen Informatika”

ElseIf S = “4” Then

jurusan_wiyah.Text = “Manajemen & Komp. Akuntansi”

End If

S = Mid(npm_wiyah.Text, 4, 2)

If S = “01” Then

prodi_wiyah.Text = “STRATA SATU”

pendidikan_wiyah.Text = “1950000”

ElseIf S = “02” Then

prodi_wiyah.Text = “DIPLOMA EMPAT”

pendidikan_wiyah.Text = “1750000”

ElseIf S = “03” Then

prodi_wiyah.Text = “DIPLOMA TIGA”

pendidikan_wiyah.Text = “1650000”

ElseIf S = “04” Then

prodi_wiyah.Text = “DIPLOMA SATU”

pendidikan_wiyah.Text = “1450000”

End If

nourut_wiyah.Text = Right(npm_wiyah.Text, 3)

End Sub

Private Sub npm_wiyah_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

nama_wiyah.SetFocus

Dim S As String

tahun_wiyah.Text = “20” & Left(npm_wiyah.Text, 2)

S = Mid(npm_wiyah.Text, 3, 1)

If S = “1” Then

jurusan_wiyah.Text = “Sistem Informasi”

ElseIf S = “2” Then

jurusan_wiyah.Text = “Tehnik informasi”

ElseIf S = “3” Then

jurusan_wiyah.Text = “Manajemen Informatika”

ElseIf S = “4” Then

jurusan_wiyah.Text = “Manajemen & Komp. Akuntansi”

End If

S = Mid(npm_wiyah.Text, 4, 2)

If S = “01” Then

prodi_wiyah.Text = “STRATA SATU”

pendidikan_wiyah.Text = “1950000”

ElseIf S = “02” Then

prodi_wiyah.Text = “DIPLOMA EMPAT”

pendidikan_wiyah.Text = “1750000”

ElseIf S = “03” Then

prodi_wiyah.Text = “DIPLOMA TIGA”

pendidikan_wiyah.Text = “1650000”

ElseIf S = “04” Then

prodi_wiyah.Text = “DIPLOMA SATU”

pendidikan_wiyah.Text = “1450000”

End If

nourut_wiyah.Text = Right(npm_wiyah.Text, 3)

End If

End Sub

 

NPM 4 DIGIT

outin

Private Sub bl_Click()

t1_wiyah.SetFocus

t1_wiyah = ” ”

t2_wiyah = ” ”

t3_wiyah = ” ”

t4_wiyah = ” ”

t5_wiyah = ” ”

t6_wiyah = ” ”

 

End Sub

 

Private Sub Form_Activate()

t1_wiyah.SetFocus

t1_wiyah.Text = “”

t2_wiyah.Text = “”

t3_wiyah.Text = “”

t4_wiyah.Text = “”

t5_wiyah.Text = “”

t6_wiyah.Text = “”

End Sub

 

Private Sub t1_wiyah_Keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

t2_wiyah.SetFocus

End If

End Sub

 

 

Private Sub kr_Click()

End

End Sub

 

Private Sub lg_Click()

t1_wiyah.SetFocus

t1_wiyah = ” ”

t2_wiyah = ” ”

t3_wiyah = ” ”

t4_wiyah = ” ”

t5_wiyah = ” ”

t6_wiyah = ” ”

 

End Sub

 

Private Sub ps_Click()

Dim S As String

t5_wiyah.Text = “20” & Left(t2_wiyah.Text, 2)

S = Mid(t2_wiyah.Text, 3, 1)

If S = “1” Then

t3_wiyah.Text = “Sistem Informasi”

ElseIf S = “2” Then

t3_wiyah.Text = “Manajemen Informatika”

ElseIf S = “3” Then

t3_wiyah.Text = “Tehnik Informatika”

ElseIf S = “4” Then

t3_wiyah.Text = “Manajemen & Komp. Akuntansi”

End If

S = Mid(t2_wiyah.Text, 4, 2)

If S = “01” Then

t4_wiyah.Text = “Strata Satu”

ElseIf S = “02” Then

t4_wiyah.Text = “Diploma Tiga”

ElseIf S = “03” Then

t4_wiyah.Text = “Diploma Empat”

ElseIf S = “04” Then

t4_wiyah.Text = “Diploma Dua”

End If

 

t6_wiyah.Text = Right(t2_wiyah.Text, 3)

End Sub

 

 

 

Private Sub t2_wiyah_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

Dim S As String

t5_wiyah.Text = “20” & Left(t2_wiyah.Text, 2)

S = Mid(t2_wiyah.Text, 3, 1)

If S = “1” Then

t3_wiyah.Text = “Sistem Informasi”

ElseIf S = “2” Then

t3_wiyah.Text = “Manajemen Informatika”

ElseIf S = “3” Then

t3_wiyah.Text = “Tehnik Informatika”

ElseIf S = “4” Then

t3_wiyah.Text = “Manajemen & Komp. Akuntansi”

End If

S = Mid(t2_wiyah.Text, 4, 2)

If S = “01” Then

t4_wiyah.Text = “Strata Satu”

ElseIf S = “02” Then

t4_wiyah.Text = “Diploma Tiga”

ElseIf S = “03” Then

t4_wiyah.Text = “Diploma Empat”

ElseIf S = “04” Then

t4_wiyah.Text = “Diploma Dua”

End If

 

t6_wiyah.Text = Right(t2_wiyah.Text, 3)

End If

End Sub

 

PROGRAM PENJUALAN LAPTOP

inout

Private Sub cmdhitunglagi_Click()

cbokodekomputer.SetFocus

cbokodekomputer.Text = “”

txtjeniskomputer.Text = “”

txthargasatuan.Text = “”

txtjumlahjual.Text = “”

txthargapenjualan.Text = “”

txtdiskon.Text = “”

txthargabayar.Text = “”

End Sub

Private Sub Cmdclose_Click()

Unload Me

End Sub

Private Sub cboclose_Click()

Unload Me

End Sub

Private Sub cbohitunglagi_Click()

cbokodekomputer.SetFocus

cbokodekomputer.Text = “”

txtjeniskomputer.Text = “”

txthargasatuan.Text = “”

txtjumlahjual.Text = “”

txthargapenjualan.Text = “”

txtdiskon.Text = “”

txthargabayar.Text = “”

End Sub

 

Private Sub Cbokodekomputer_Click()

Dim jeniskomputer, hargasatuan As String

Select Case cbokodekomputer.Text

Case “P205”

jeniskomputer = “Pentium II 500 Mega Hz”

hargasatuan = “1500000”

Case “P308”

jeniskomputer = “Pentium III 800 Mega Hz”

hargasatuan = “2100000”

Case “P310”

jeniskomputer = “Pentium III 1 Giga Hz”

hargasatuan = “3500000”

Case “P415”

jeniskomputer = “Pentium IV 1.5 Giga Hz”

hargasatuan = “4000000”

Case “P417”

jeniskomputer = “Pentium IV 1.7 Giga Hz”

hargasatuan = “4200000”

Case “P419”

jeniskomputer = “Pentium IV 1.9 Giga Hz”

hargasatuan = “5500000”

End Select

txtjeniskomputer.Text = jeniskomputer

txthargasatuan.Text = hargasatuan

txtjumlahjual.SetFocus

End Sub

 

Private Sub cmdproses_Click()

txthargabayar = Val(txthargapenjualan.Text) – Val(txtdiskon.Text)

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

cbokodekomputer.AddItem “P205”

cbokodekomputer.AddItem “P308”

cbokodekomputer.AddItem “P310”

cbokodekomputer.AddItem “P415”

cbokodekomputer.AddItem “P417”

cbokodekomputer.AddItem “P419”

End Sub

Private Sub txthargapenjualan_keypress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

txthargapenjualan = Val(txthargasatuan.Text) * Val(txtjumlahjual.Text)

End If

txthargapenjualan.Text = txthargapenjualan

Select Case txthargapenjualan.Text

Case Is > 30000000

txtdiskon = 0.15 * Val(txthargapenjualan.Text)

Case Is > 25000000

txtdiskon = 0.1 * (txthargapenjualan.Text)

Case Is > 20000000

txtdiskon = 0.05 * (txthargapenjualan.Text)

Case Is >= 15000000

txtdiskon = 0.02 * (txthargapenjualan.Text)

End Select

End Sub

Private Sub txthargasatuan_KeyPress(KeyAscii As Integer)

txtjumlahjual.SetFocus

End Sub

Private Sub txtjumlahjual_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

txthargapenjualan = Val(txthargasatuan.Text) * Val(txtjumlahjual.Text)

txthargapenjualan.SetFocus

End If

End Sub

 

Iklan

Tugas 3

TUGAS 1 HURUF MUTU

1 2

Private Sub Cbonpm_Click()

Dim nama, jurusan As String

Select Case cbonpm.Text

Case “14100197”

nama = “SITI ALAWIYAH”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100172”

nama = “RANGGA”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100180”

nama = “PRATIWI”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100179”

nama = “IMAM SAMSUDIN”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100217”

nama = “SUAMAH”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100167”

nama = “NUR”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100181”

nama = “ARMIN”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100189”

nama = “MAY”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100198”

nama = “BAITI”

jurusan = “Sistem Informasi”

Case “14100192”

nama = “DESMI”

jurusan = “Sistem Informasi”

End Select

textnama.Text = nama

text_jurusan.Text = jurusan

text_quis.SetFocus

End Sub

 

Private Sub Form_Load()

cbonpm.AddItem “14100197”

cbonpm.AddItem “14100172”

cbonpm.AddItem “14100180”

cbonpm.AddItem “14100191”

cbonpm.AddItem “14100217”

cbonpm.AddItem “14100167”

cbonpm.AddItem “14100181”

cbonpm.AddItem “14100189”

cbonpm.AddItem “14100198”

cbonpm.AddItem “14100192”

 

 

End Sub

 

Private Sub text_quis_KeyPress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

text_tugas.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub text_tugas_KeyPress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

text_uts.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub text_uts_KeyPress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

text_uas.SetFocus

End If

End Sub

 

 

Private Sub Cmdbatal_Click()

cbonpm.SetFocus

cbonpm.Text = “”

textnama.Text = “”

text_jurusan.Text = “”

text_quis.Text = “”

text_tugas.Text = “”

text_uts.Text = “”

text_uas.Text = “”

text_na.Text = “”

text_hm.Text = “”

End Sub

 

Private Sub Cmdkeluar_Click()

Unload Me

End Sub

Private Sub Cmdproses_Click()

Dim na As Integer

Dim hm As String

quis = Val(text_quis.Text)

tugas = Val(text_tugas.Text)

uts = Val(text_uts.Text)

uas = Val(text_uas.Text)

na = (quis + tugas + uts + uas) / 4

text_na.Text = na

 

Select Case text_na.Text

Case Is > 80

hm = “A”

Case Is > 70

hm = “B”

Case Is > 60

hm = “C”

Case Is > 50

hm = “D”

Case Is < 50

hm = “E”

End Select

text_hm.Text = hm

End Sub

Private Sub text_uas_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

Dim na As Integer

Dim hm As String

quis = Val(text_quis.Text)

tugas = Val(text_tugas.Text)

uts = Val(text_uts.Text)

uas = Val(text_uas.Text)

na = (quis + tugas + uts + uas) / 4

text_na.Text = na

 

Select Case text_na.Text

Case Is > 80

hm = “A”

Case Is > 70

hm = “B”

Case Is > 60

hm = “C”

Case Is > 50

hm = “D”

Case Is < 50

hm = “E”

End Select

text_hm.Text = hm

End If

End Sub

TUGAS 2 PROPERTIS

3 4

Private Sub oke_Click()

Label2.Caption = Text1.Text

End Sub

 

Private Sub selesai_Click()

End

End Sub

 

 

Private Sub biru_Click()

Label2.ForeColor = vbBlue

End Sub

 

Private Sub merah_Click()

Label2.ForeColor = vbRed

End Sub

Private Sub hijau_Click()

Label2.ForeColor = vbGreen

End Sub

Private Sub kuning_Click()

Label2.ForeColor = vbYellow

End Sub

Private Sub bold_Click()

Label2.FontBold = bold.Value

End Sub

 

Private Sub miring_Click()

Label2.FontItalic = miring.Value

End Sub

Private Sub underline_Click()

Label2.FontUnderline = underline.Value

End Sub

Private Sub strikeout_Click()

Label2.FontStrikethru = strikeout.Value

End Sub

Tugas 3 GAJI dosen

 5 6

Private Sub Cmdbatal_Click()

kosong

End Sub

Private Sub cmdlagi_Click()

kosong

End Sub

 

Private Sub Form_load()

cbogolongan.AddItem “I”

cbogolongan.AddItem “II”

cbogolongan.AddItem “III”

cbogolongan.AddItem “IV”

End Sub

 

Private Sub Cmdkeluar_Click()

Unload Me

End Sub

Private Sub cbogolongan_Click()

Dim gapok, pajak, tunjangan, total As Variant

Select Case cbogolongan.Text

Case “I”

gapok = 1500000

tunjangan = 150000

Case “II”

gapok = 2000000

tunjangan = 200000

Case “III”

gapok = 2500000

tunjangan = 250000

Case “IV”

gapok = 3000000

tunjangan = 300000

Case Else

gapok = 0

tunjangan = 0

End Select

total = gapok + tunjangan

pajak = total * 0.1

txtgapok.Text = gapok

txttunjangan.Text = tunjangan

txtpajak.Text = pajak

txttotal.Text = total – pajak

End Sub

Public Sub kosong()

txtnidn.SetFocus

txtnidn.Text = “”

txtnama.Text = “”

cbogolongan.Text = “”

txtgapok.Text = “”

txttunjangan.Text = “”

txtpajak.Text = “”

txttotal.Text = “”

End Sub

 

Private Sub txtnind_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

txtnama.SetFocus

End If

End Sub

TUGAS 4 FONT STYLE LABEL

7 8

 

Private Sub sitialawiyahblue_click()

lblteks.ForeColor = vbBlue

End Sub

Private Sub sitialawiyahred_click()

lblteks.ForeColor = vbRed

End Sub

Private Sub sitialawiyahgreen_click()

lblteks.ForeColor = vbGreen

End Sub

Private Sub sitialawiyahyellow_click()

lblteks.ForeColor = vbYellow

End Sub

Private Sub sitialawiyahbold_click()

If sitialawiyahbold.Value = 1 Then

lblteks.FontBold = True

Else

lblteks.FontBold = False

End If

End Sub

Private Sub sitialawiyahitalic_click()

If sitialawiyahitalic.Value = 1 Then

lblteks.FontItalic = True

Else

lblteks.FontItalic = False

End If

End Sub

Private Sub sitialawiyahunderline_click()

If sitialawiyahunderline.Value = 1 Then

lblteks.FontUnderline = True

Else

lblteks.FontUnderline = False

End If

End Sub

Private Sub sitialawiyahstrikeout_click()

If sitialawiyahstrikeout.Value = 1 Then

lblteks.FontStrikethru = True

Else

lblteks.FontStrikethru = False

End If

End Sub

 

 

Private Sub exit_click()

End

End Sub

 

Tugas 2

Program 2x bil

2X BIL IN 2XBIL OUT

Private Sub Cmdhitung_Click()

Dim A, B, C As Single

A = siti1.Text

B = siti2.Text

C = A * B

siti3.Text = C

End Sub

 

Private Sub cmdbersih_click()

siti1.Text = “”

siti2.Text = “”

siti3.Text = “”

End Sub

 

Private Sub cmdkeluar_click()

End

End Sub

 

Private Sub siti1_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

siti2.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub siti2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

Dim A, B, C As Single

A = siti1.Text

B = siti2.Text

C = A * B

siti3.Text = C

End If

End Sub

 

Program 2 kalkulator

KLTR INT KLTR OUT

Private Sub Cmd2_Click()

txt1.Text = “”

txt2.Text = “”

txt3.Text = “”

txt4.Text = “”

txt5.Text = “”

txt6.Text = “”

txt7.Text = “”

txt8.Text = “”

txt9.Text = “”

txt10.Text = “”

txt11.Text = “”

txt12.Text = “”

End Sub

Private Sub cmd1_click()

txt3.Text = Val(txt1) + Val(txt2)

txt12.Text = Val(txt10) / Val(txt11)

txt6.Text = Val(txt4) – Val(txt5)

txt9.Text = Val(txt7) * Val(txt8)

End Sub

 

Private Sub Cmd4_Click()

End

End Sub

 

Private Sub Cmd3_Click()

txt1.Text = “”

txt2.Text = “”

txt3.Text = “”

txt4.Text = “”

txt5.Text = “”

txt6.Text = “”

txt7.Text = “”

txt8.Text = “”

txt9.Text = “”

txt10.Text = “”

txt11.Text = “”

txt12.Text = “”

End Sub

 

 

Private Sub txt1_KeyPress(keyascii As Integer)

   If keyascii = 13 Then

       txt2.SetFocus

   End If

End Sub

 

 

 

 

 

 

Private Sub txt4_KeyPress(keyascii As Integer)

   If keyascii = 13 Then

       txt5.SetFocus

   End If

End Sub

Private Sub txt7_KeyPress(keyascii As Integer)

   If keyascii = 13 Then

       txt8.SetFocus

   End If

End Sub

Private Sub txt10_KeyPress(keyascii As Integer)

   If keyascii = 13 Then

       txt11.SetFocus

   End If

End Sub

 

Private Sub txt2_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

txt3.Text = Val(txt1) + Val(txt2)

End If

End Sub

Private Sub txt5_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

txt6.Text = Val(txt4) – Val(txt5)

End If

End Sub

Private Sub txt8_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

txt9.Text = Val(txt7) * Val(txt8)

End If

End Sub

 

Private Sub txt11_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

txt12.Text = Val(txt10) / Val(txt11)

End If

End Sub

 

 

Program 3 gajin setelah diskon 10 %

PERHITUNGAN DISKON INP PERHITUNGAN DISKON OUT

Private Sub cmd1_Click()

Dim A, B, C As Double

wiyah2.Text = Val(wiyah1.Text) * 0.1

wiyah3.Text = Val(wiyah1.Text) – Val(wiyah2.Text)

End Sub

 

Private Sub cmd2_click()

wiyah1.Text = “”

wiyah2.Text = “”

wiyah3.Text = “”

End Sub

Private Sub cmd3_click()

End

End Sub

Private Sub wiyah1_keypress(keyascii As Integer)

 

If keyascii = 13 Then

Dim A, B, C As Double

wiyah2.Text = Val(wiyah1.Text) * 0.1

wiyah3.Text = Val(wiyah1.Text) – Val(wiyah2.Text)

End If

End Sub

 

Program 4 perhtngan gaji

PERHITUNGAN GAJI INP PERHITUNGAN GAJI OUT

Private Sub cmdKeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub cmdProses_Click()

 

alawD.Text = Val(alawA.Text) + Val(alawB.Text) – Val(alawC.Text)

alawE.Text = Val(alawD.Text) * (0.1)

alawF.Text = Val(alawD.Text) – Val(alawE.Text)

End Sub

 

Private Sub cmdUlangi_Click()

alawA = “”

alawB= “”

alawC = “”

alawD= “”

alawE = “”

alawF = “”

End Sub

Private Sub alawA_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

alawB.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub alawB_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

alawC.SetFocus

End If

End Sub

 

 

 

Private Sub alawC_keypress(keyascii As Integer)

If keyascii = 13 Then

alawD.Text = Val(alawA) + Val(alawB) – Val(alawC)

alawE.Text = Val(alawD) * 0.1

alawF.Text = Val(alawD) – Val(alawE)

End If

End Sub

 

 

 

 

Manfaat Air Putih Untuk kesehatan (Ampuh)
Manfaat Air Putih Untuk kesehatan – Manfaat air putih untuk tubuh

manfaat air putih untuk kesehatan

Manfaat Air Putih Untuk kesehatan

Manfaat Air Putih Untuk kesehatan – Informasi siang yang akan saya bagikan untuk kesempatan kali ini yaitu mengenai sebuah info terbaru dalam dunia kesehatan. tahukan anda air putih? air putih yang sering kita konsumsi sehari-hari mengandung banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita.

dan diantaranya akan saya bahas pada pertemuan kali ini. berikut cuplikannya mengenai Baca lebih lanjut

Kisah Petugas Pembersih Cairan Jenazah Korban AirAsia QZ8501
0949161photo3780x390
Jenazah di kantung mayat yang sedang dibawa di RSUD Imanuddin

PANGKALAN BUN, KOMPAS.com — Sudah dua tahun terakhir Sarinah bekerja di RSUD Imanuddin, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Sehari-hari, perempuan berusia 23 tahun ini bertugas sebagai Baca lebih lanjut

Muslim Inggris ini lawan rasisme dengan kebaikan

 Jum’at, 18 Rabiul Awwal 1436 H / 9 Januari 2015 11:21

Muslim Inggris ini lawan rasisme dengan kebaikan

Chowdry dan Gallon, teladan Muslim melawan rasisme

BRADFORD (Arrahmah.com) – Seorang pria Muslim Inggris dari kota Bradford telah menunjukkan contoh yang luar biasa tentang bagaimana cara melawan rasisme. Hubungan Muslim tersebut bersama sang pencela setelah serangan rasis lisan terhadap dirinya kini menjadi Baca lebih lanjut

Masjid di Austria dinodai dengan tulisan anti-Islam

Ameera Jum’at, 18 Rabiul Awwal 1436 H / 9 Januari 2015 14:13
Masjid di Austria dinodai dengan tulisan anti-Islam
Ilustrasi – Masjid di Austria dinodai dengan tulisan anti-Islam

cami-avusturya

WINA (Arrahmah.com) – Di Wina, ibukota Austria, tulisan yang menyerang Islam ditemukan pada bangunan Masjid Tuna milik Wina Islamic Center, sebagaimana dilansir oleh World Bulletin, Kamis (8/1/2015).

Tulisan-tulisan itu menjadi perhatian masyarakat yang datang ke masjid itu untuk shalat subuh. Setelah mereka Baca lebih lanjut